Zoeken
Santpoort - IJmuiden (Vislijn)

De spoorlijn tussen Santpoort Noord en IJmuiden, ook wel de Vislijn, IJmuiderlijn of IJmondlijn genoemd, werd in 1883 geopend door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Het deel tot Velsen reeds in 1867. Op 25 september 1983 staakte de Nederlandse Spoorwegen de treindienst. In oktober 1994 reed de laaste goederentrein. Van 1996 tot 1999 werd de lijn tijdelijk weer geopend door Lovers Rail. Sinds 1999 is de lijn officieel buiten gebruik. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op het opgebroken spoor richting IJmuiden bij station Santpoort Noord. (Erik Kruithof | September 2010)
De aansluiting van de Vislijn aan het reguliere spoornet is bij station Santpoort Noord opgebroken. (Erik Kruithof | September 2010)
De voormalige aansluiting van de Vislijn aan het reguliere spoornet bij station Santpoort Noord. (Erik Kruithof | September 2010)
De voormalige aansluiting van de Vislijn aan het reguliere spoornet bij station Santpoort Noord. (Erik Kruithof | September 2010)
Een trein vanuit Uitgeest in de richting Haarlem gezien vanaf de restanten van de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Op de huidige lijn is duidelijk geen beveiliging meer aanwezig. (Erik Kruithof | September 2010)
Diverse dwarsliggers zijn al in vergevorderde staat van ontbinding. (Erik Kruithof | September 2010)
De lijn vanuit IJmuiden nadert de spoorlijn Haarlem - Uitgeest bij Santpoort. (Erik Kruithof | September 2010)
De natuur veroverd zijn terrein terug op delen die ooit de spoorlijn toebehoorden. (Erik Kruithof | September 2010)
Blik in een kast met de restanten van apparatuur van de voormalige beveiliging. (Erik Kruithof | September 2010)
Planten groeien inmiddels vrij binnen wat ooit kasten met beveiliging apparatuur waren. (Erik Kruithof | September 2010)
Blik in een kast met de restanten van apparatuur van de voormalige beveiliging. (Erik Kruithof | September 2010)
Baan apparatuur in verval. (Erik Kruithof | September 2010)
Om zeker te stellen dat hier niet ongemerkt meer een trein zal rijden zijn de sporen door gezaagd. (Erik Kruithof | September 2010)
Een trein van Haarlem richting Uitgeest gezien vanaf de restanten van de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op het onderstation van de lijn Haarlem - Uitgeest. (Erik Kruithof | September 2010)
Een dwarsligger in suboptimale toestand. (Erik Kruithof | September 2010)
Brand resten op een dwarsligger. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht richting de spoorlijn Haarlem - Uitgeest. (Erik Kruithof | September 2010)
Een doorblik op de lijn Haarlem - Uitgeest met daarop de stoptrein richting Haarlem. (Erik Kruithof | September 2010)
Het spoor gaat gehuld onder een laag beplanting. (Erik Kruithof | September 2010)
Het spoor overwoekert door de natuur. (Erik Kruithof | September 2010)
Spoor richting bossage. (Erik Kruithof | September 2010)
Ter hoogte van de nieuwbouwwijk bij Driehuis-Westerveld is een stuk spoor verwijderd om de wijk tijdelijk voor het bouwverkeer te ontsluiten. (Erik Kruithof | September 2010)
Ooit was de Vislijn geŽlektrificeerd. (Erik Kruithof | September 2010)
Het bij Driehuis-Westerveld verwijderde stuk spoor is te vinden in de spoorberm. (Erik Kruithof | September 2010)
Een oud bordje is de spoorberm dat vermeld dat hier leidingen van de N.V. PEGEM lopen. (Erik Kruithof | September 2010)
Bij het verwijderen van het spoor bij Driehuis-Westerveld werkt men niet heel nauwkeurig. (Erik Kruithof | September 2010)
Het gat is het spoor bij Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
Het verwijderde stuk spoor in de spoorberm. (Erik Kruithof | September 2010)
Een sokkel van de voormalige bovenleidingmasten die langs de lijn stonden. (Erik Kruithof | September 2010)
Hier reed de trein vroeger een waterwingebied in. (Erik Kruithof | September 2010)
Bij het voormalige station Driehuis-Westerveld is goed te zien dat de lijn ooit tweesporig was met zowel links als rechts nog een perron. (Erik Kruithof | September 2010)
Een restant van de beveiligingsapparatuur op de lijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Het oostelijke perron van Driehuis-Westerveld dat sinds de opbraak van het tweede spoor in 1983 niet meer gebuikt is. (Erik Kruithof | September 2010)
Het westelijke perron van Driehuis-Westerveld verkeerd nog in betere staat nadat het in 1996 voor de komst van Lovers Rail nog opgekapt was en is voorzien van verlichting en stationsnaamborden. (Erik Kruithof | September 2010)
Het restant van een dwergsein met daarachter de resten van de overweg en een nog bewoonde spoorwoning. (Erik Kruithof | September 2010)
Een kastje op het westelijke perron van Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op het westelijke perron van Driehuis-Westerveld met de resten van de in 1996 aangebrachte verlichting. (Erik Kruithof | September 2010)
Een dwergsein in desirable toestand. (Erik Kruithof | September 2010)
Wat rest van de inrichting van het dwergsein. (Erik Kruithof | September 2010)
De relaiskast voor de aansturing van de beveiliging bij station Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op het westelijke perron van Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
De restanten van de AHOB installatie bij Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
De overweg bij Driehuis-Westerveld ligt direct naast het perron. (Erik Kruithof | September 2010)
De spoorwoning bij Driehuis-Westerveld is gerenoveerd. Vroeger prijkte hier het getal 8 op de gevel. (Erik Kruithof | September 2010)
Deze op het spoor gelegde steen zal geen schade berokkenen. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht vanuit de richting IJmuiden op de overweg bij Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
Relais kast 09 B voor de aansturing van de overweg bij station Driehuis-Westerveld. (Erik Kruithof | September 2010)
Het spoor overheerst door de natuur. (Erik Kruithof | September 2010)
Ook bramen gedijen goed tussen het spoor. (Erik Kruithof | September 2010)
Alleen twee staven staal verraden nog dat hier ooit een spoorlijn lag. (Erik Kruithof | September 2010)
Kilometer 1,6 van de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
De overweg detectie van de overwegen bij Driehuis-Westerveld en Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
De binnenkant van een van de overweg detectie kasten. (Erik Kruithof | September 2010)
Ook bessen zijn te vinden langs de oude Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Kilometer 1,6 van de Vislijn gezien vanaf de kant van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Het grindpad weer voorheen het tweede spoor lag wordt veelvuldig gebruikt als fietspad. (Erik Kruithof | September 2010)
Deze boom trekt zich niets aan van het spoor. (Erik Kruithof | September 2010)
De rand van het voormalige oostelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht richting het westelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
De zijkant van het voormalige stationsgebouw van Velsen-Zeeweg met opgang naar het perron. (Erik Kruithof | September 2010)
Door alle begroeiing is hier vrijwel niet meer te zien dat rechts het oostelijke perron van Velsen-Zeeweg ligt. (Erik Kruithof | September 2010)
Een kist waar ooit strooimateriaal heeft in gezeten bij de overweg bij Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Het oude stationsgebouw van Velsen-Zeeweg doet nu dienst als woning. (Erik Kruithof | September 2010)
De overweginstallatie bij Velsen-Zeeweg verkeerd in een niet meer al te beste toestand. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de overweg Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Relaiskasten van de overweg en voormalige beveiliging bij station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht vanaf de overweg op het westelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Hier zat ooit een deel van de beveiliging geÔnstalleerd. (Erik Kruithof | September 2010)
Overwegdetectie bij station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Overwegdetectie bij station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Het toegangspad naar het westelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Restanten van de betonnen Abri op het westelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Detail van de betonnen Abri op het westelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht vanuit de richting van IJmuiden op het westelijke perron van station Velsen-Zeeweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Het spoor en perron zijn overwoekerd met diverse begroeiing. (Erik Kruithof | September 2010)
Een trap naar het vroegere dienstpad langs de lijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Ergens onder al deze begroeiing ligt de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Restanten van de in 1984 verwijderde bovenleiding op de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Deze spin hoeft niet te vrezen dat zijn web door een aanstormende trein vernield zal worden. (Erik Kruithof | September 2010)
Een railstaaf die ooit onderdeel vormde van een hekwerk langs het traject. (Erik Kruithof | September 2010)
Een beveiligingskast verscholen tussen het onkruid. (Erik Kruithof | September 2010)
Aan deze palen hingen ooit de borden die kilometer 2,2 aangaven. Nu is hier een zelfgecreŽerd 'overpad' ontstaan, zoals er nu vele op de lijn zijn te vinden. (Erik Kruithof | September 2010)
Een van de vele restanten van de in 1984 verwijderde bovenleiding. (Erik Kruithof | September 2010)
Hier wordt het spoor richting station Velsen-IJmuiden Oost echt ondoorgaanbaar. (Erik Kruithof | September 2010)
Door de struiken is af en toe een blik op wat ooit een spoorlijn was te werpen. (Erik Kruithof | September 2010)
Ook hier groeien de bramen tussen het spoor. (Erik Kruithof | September 2010)
Een spoorwoning bij het voormalige station Velsen - IJmuiden Oost. Op de gevel is nog vaag de tekst 'Velsen - IJmuiden Oost' en '9a' te lezen. (Erik Kruithof | September 2010)
Detail van de gevel met daarop de tekst 'Velsen - IJmuiden Oost' en '9a'. (Erik Kruithof | September 2010)
De overweg bij station Velsen - IJmuiden Oost. (Erik Kruithof | September 2010)
Een libelle heeft plaatsgenomen op een kast van de beveiliging. (Erik Kruithof | September 2010)
De spoorwoning bij het voormalige station Velsen - IJmuiden Oost gezien vanaf de overweg. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de overweg bij station Velsen - IJmuiden Oost. (Erik Kruithof | September 2010)
De relaiskast die de overweg bij station Velsen - IJmuiden Oost aanstuurde. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op een afgezaagde sokkel van een bovenleidingmast. (Erik Kruithof | September 2010)
Hier lag tot 1989 het tweede spoor van de Vislijn, nog te herkennen aan de restanten van de bovenleiding rechts. (Erik Kruithof | September 2010)
De twee sporen verwijde zich hier vroeger om ruimte te maken voor het midden perron van station Velsen - IJmuiden Oost. (Erik Kruithof | September 2010)
Een kast van de beveiliging ligt verscholen tussen het struikgewas. (Erik Kruithof | September 2010)
Het begin van het geasfalteerde midden perron van station Velsen - IJmuiden Oost. (Erik Kruithof | September 2010)
De begroeiing trekt zich nog maar weinig aan van de asfalt bekleding van het perron. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de dichtgetimmerde en begroeide onderdoorgang (zijde Velsen) bij station Velsen - IJmuiden Oost. Via deze tunnel konden de mensen uit IJmuiden naar het toegangspad tot het perron komen. (Erik Kruithof | September 2010)
Het toegangspad richting het midden perron van station Velsen - IJmuiden Oost. Hiervoor moest men dan wel het westelijke spoor oversteken. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de perron zijde van het oostelijke spoor bij station Velsen - IJmuiden Oost. (Erik Kruithof | September 2010)
De resten van de onderdoorgang bij station Velsen - IJmuiden Oost gezien vanaf de zijde van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
De restanten op het midden perron van wat ooit het stationsgebouw was van station Velsen - IJmuiden Oost. (Erik Kruithof | September 2010)
Een deel van de tegelvloer van het stationsgebouw is nog steeds intact. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de opgang naar het midden perron. (Erik Kruithof | September 2010)
Het toegangspad komt uit op een overpad om zo het midden perron te betreden. (Erik Kruithof | September 2010)
Na station Velsen - IJmuiden Oost buigt het spoor om zo parallel te gaan lopen aan het Noordzeekanaal. Daarbij passeert de lijn een breed viaduct over de belangrijkste toegangsweg naar IJmuiden. Op de achtergrond is de industrie van Velsen reeds te zien. (Erik Kruithof | September 2010)
Vanaf dit standpunt is de breedte van het viaduct goed te zien. Helemaal links ligt het enige spoor dat nog ligt op het viaduct. (Erik Kruithof | September 2010)
Een van de vele afgezaagde bovenleidingmasten langs de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Ook hier is het spoor weer overwoekerd met dichte begroeiing. (Erik Kruithof | September 2010)
Aan het einde van de boog waarmee het spoor langs het Noordzeekanaal komt ontbreekt weer een stuk spoor. (Erik Kruithof | September 2010)
De bovenleidingmast die hier stond is iets grondiger verwijderd dan de anderen masten die slechts zijn afgezaagd. (Erik Kruithof | September 2010)
In de boog die het spoor langs het Noordzeekanaal brengt loopt langs de binnenste rail een derde rail om te voorkomen dat de trein bij ontsporing van de spoordijk zou vallen. (Erik Kruithof | September 2010)
De Vislijn volgt inmiddels het Noordzeekanaal. (Erik Kruithof | September 2010)
Restanten van een afgezaagde vakwerkmast. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht richting de halte IJmuiden Casembrootstraat met duidelijk zichtbaar de plaats van het opgebroken tweede spoor. Deze ruimte wordt nu veelvuldig gebruikt voor het uitlaten van honden. Recht verschijnen de hoogovens aan de horizon. (Erik Kruithof | September 2010)
Twee verroeste palen langs de Vislijn met op de achtergrond de energiecentrale van de Nuon in Velsen. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de als station gebouwde halte IJmuiden Casembrootstraat. (Erik Kruithof | September 2010)
De halte IJmuiden Casembrootstraat bestond uit twee sporen met ieder een eigen perron. Het tweede spoor dat is opgebroken lag in de geul tussen de twee perrons. De palen op het perron vormde een hekwerk om het tweede spoor van het midden perron af te schermen. (Erik Kruithof | September 2010)
Het nog aanwezige perronspoor van de halte IJmuiden Casembrootstraat. (Erik Kruithof | September 2010)
De restanten van een afgezaagde vakwerkmast bij de halte IJmuiden Casembrootstraat. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de hoogovens vanaf de halte IJmuiden Casembrootstraat. (Erik Kruithof | September 2010)
Restanten van een abri aan het opgebroken perronspoor IJmuiden Casembrootstraat. (Erik Kruithof | September 2010)
De abri is zwaar aangetast door het weer. (Erik Kruithof | September 2010)
Een paneel van de abri. (Erik Kruithof | September 2010)
De IJmuider zijde van de halte IJmuiden Casembrootstraat. (Erik Kruithof | September 2010)
Restanten van de afscheiding langs het spoor bij de bebouwing van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Deze boom zag in het spoor een mooie plaats om zich te vestigen. (Erik Kruithof | September 2010)
De overblijfselen van een bordje langs de Vislijn. (Erik Kruithof | September 2010)
Verscholen tussen het gras de restanten van een detectiepaaltje. (Erik Kruithof | September 2010)
De verbindingsdraden tussen twee railstaven zijn het compleet doorgeroest. (Erik Kruithof | September 2010)
Een afgezaagde vakwerkmast met daarop een doorslagveiligheid nog aangebracht. (Erik Kruithof | September 2010)
Een onleesbaar geworden kilometer paaltje. (Erik Kruithof | September 2010)
Deze vogels maken van het gestaakte vervoer gebruik door uit te rusten. (Erik Kruithof | September 2010)
De Vislijn nadert een onbewaakte overweg waar de trein dient te fluiten en met slechts 1 kilometer per uur over mag rijden. Aan weerszijden van deze overweg lag vroeger de halte IJmuiden-Julianakade. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de onbewaakte overweg bij de voormalige halte IJmuiden-Julianakade. (Erik Kruithof | September 2010)
Dezelfde overweg, maar nu gezien vanuit de richting van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
De aankondiging van de overweg bij de voormalige halte IJmuiden-Julianakade aan de zijde van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Kilometer 5,1 van de Vislijn met het voormalige stationsemplacement van IJmuiden al aan de horizon. (Erik Kruithof | September 2010)
Detectie is hier niet meer mogelijk. (Erik Kruithof | September 2010)
Blik vanonder het viaduct richting het voormalige stationsplein van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Een verdwaald verkeersbord van het wegverkeer onder het viaduct. (Erik Kruithof | September 2010)
Wederom een kastje van de beveiliging dat zich niet meer in de oorspronkelijke staat bevind. (Erik Kruithof | September 2010)
Een ontluchtingspijpje. (Erik Kruithof | September 2010)
Het auto viaduct gezien in de richting van Velsen. (Erik Kruithof | September 2010)
Dit is nu het einde van de Vislijn in IJmuiden. Na het stootjuk is nog de overweg te zien waarover de trein het emplacement van IJmuiden kon bereiken. Die sporen zijn ondertussen echter allemaal opgebroken. (Erik Kruithof | September 2010)
Twee detectie kastjes bij de overweg in IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Het stootjuk vormt nu het definitieve einde van wat ooit de spoorlijn naar IJmuiden was. (Erik Kruithof | September 2010)
Een kastje van de beveiliging bij IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Restanten van de sloop van het spooremplacement in IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op de nergens meer naar leidende overweg voor het voormalige emplacement van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
Relaiskast 51 A die ooit de overweg bij IJmuiden aanstuurde, vergezelt door een kast van de voormalige beveiliging. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op het huidige einde van de Vislijn in IJmuiden gezien van het voormalige stationsemplacement van IJmuiden dat nu een bouwterrein is. (Erik Kruithof | September 2010)
Op de plaats van het voormalige spooremplacement van IJmuiden realiseert met nu een bedrijventerrein. (Erik Kruithof | September 2010)
Zicht op het huidige einde van de Vislijn in IJmuiden gezien van het voormalige stationsemplacement van IJmuiden. (Erik Kruithof | September 2010)
In aanbouw zijnde bedrijven op de plaats waar ooit het station van IJmuiden stond. (Erik Kruithof | September 2010)
Nog een laatste restant van het spoorverleden op het in aanbouw zijnde bedrijven terrein. (Erik Kruithof | September 2010)